گزارش کارآموزی برنامه نویسی، شرکت مروارید سپید فارس

گزارش کارآموزی برنامه نویسی، شرکت مروارید سپید فارس|600918|lbt
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کارآموزی برنامه نویسی، شرکت مروارید سپید فارس را مشاهده می نمایید.

دانلود

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:40

مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .

با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

فصل اول :

( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

فصل دوم : ( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

شرح كلي از نحوة كار، وظايف و مسئوليت‌هاي كارآموزي در محل كارآموزي و ارائه ليستي از عناوين كارهاي انجام شده توسط دانشجو:

وظايف انجام شده در شركت مرواريد سپيد فارس به شرح زير مي باشد.

1- آشنايي با محيط ويژوال استديو و زبان c#

2- آشنايي با شبكه هاي محلي

3- آشنايي با پايگاه داده SQL Server 2005

فصل سوم :

( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )