گزارش کارآموزی کشاورزی

مطالب دیگر:
🔥دانلود پاورپوینت با موضوع کار فرما🔥دانلود پاورپوینت با موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)🔥دانلود پاورپوینت با موضوع اشتغالزايي در حوزه فناوري اطلاعات🔥دانلود پاورپوینت با موضوع جايگاه ديپلماسي عمومي در دنياي امروز و عرصه بين المللي🔥دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه صحیح ارسال نمونه های پاتولوژی🔥فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران🔥فایل پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه های آموزشی داخلی و خارجی🔥فایل پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی،طراحی معماری (5)🔥فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه چند نمونه ترمینال در ایران(ترمینال داخلی)🔥فایل پاورپوینت مقبره پیر عطا(مرمت مقبره پیر عطا)🔥فایل پاورپوینت نمونه های خارجی سفارت خانه🔥دانلود پاورپوینت با موضوع راهنمای رسیدگی به حساب پیمانکاران🔥دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی تلفنی🔥دانلود پاورپوینت با موضوع جهاني شدن و توسعه🔥دانلود پاورپوینت با موضوع پنجره های دو جداره🔥دانلود پاورپوینت با موضوع داروهاي روانگردان🔥دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي🔥دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم🔥دانلود پاورپوینت با موضوع طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع🔥دانلود پاورپوینت با موضوع طلاق روانی و نابسامانی نظام خانواده
گزارش کارآموزی کشاورزی|600646|lbt
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کارآموزی کشاورزی را مشاهده می نمایید.

دانلود

مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 120

فهرست

مقدمه

ذرت دانه اي و علوفه اي

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روش هاي اصلاحي

روش بوته به رديف

گزينش دوره اي

توليد ارقام مصنوعي

اهداف اصلاحي

طرح هاي اجرايي در ايستگاه تحقيقات گرگان

سورگم ( ذرت خوشه اي )

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روش هاي اصلاحي

سورگم هيبريد

اهداف اصلاحي

طرح هاي اجرايي در ايستگاه تحقيقاتي گرگان

سويا

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روشهاي اصلاحي

دورگ گيري سويا

اهداف اصلاحي

طرح هاي اجرايي در ايستگاه تحقيقات گرگان

گندم

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روشهاي اصلاحي

گندم هيبريد

اهداف اصلاحي

بيماريهاي غلات

زنگ زرد گندم

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

زنگ قهوه اي گندم

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

سياهک پنهان گندم

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

سياهک آشکار گندم و جو

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

سياهک سخت جو

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

سپتوريوز خوشه گندم

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

فوزاريوز سنبله گندم

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

سفيدک سطحي گندم و جو

مقدمه

علائم بيماري

عامل بيماري

چرخه بيماري

مبارزه

طرح هاي اجرايي در ايستگاه تحقيقاتي گرگان

نخود

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روش هاي اصلاحي

اهداف اصلاحي

باقلا

مقدمه

خصوصيلت گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تاريخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

برداشت

روش هاي اصلاحي

اهداف اصلاحي

گوجه

مقدمه

خصوصيات گياهشناسي

تهيه زمين

کود مورد نياز

کنترل علف هرز

تارخ کاشت

ارقام

ميزان بذر

فاصله رديف

عمق کاشت

آبياري

آفات

بيماري

مقدمه:

کارآموزي دو واحد دانشگاهي براي دانشجويان رشته کشاورزي مي باشد. که دراين درس هر دانشجو بايد در يکي از ادارات وابسته به اداره کشاورزي به مدت 45 روز فعاليت داشته باشد.

از اين رو اينجانب به مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان معرفي شده وسپس از آنجا به ايستگاه تحقيقات گرگان معرفي شدم .

ايستگاه تحقيقات گرگان درسال 1337 در کيلومتر 5 جاده گرگان ـ آق قلا در زميني به مساحت 37 هکتار افتتاح شد .

بارندگي ساليانه دراين ايتگاه 450-400 ميليمتر است.

ارتفاع آن از سطح دريا 5.5 متر مي باشد.

باطول جغرافيائي 54 درجه و 25 دقيقه شرقي وعرض جغرافيائي 36 درجه و45 دقيقه شرقي.

در اين ايستگاه پروژه هاي مختلف تحقيقاتي وجود دارد که شامل : پروژه ذرت وگياهان علوفه اي ، غلات ، حبوبات ودانه هاي روغني ميباشد.

درهر يک از اين پروژه ها دو بخش به نام بهزراعي و بهنژادي وجود دارد. که دربخش بهزراعي درمورد زراعت گياهان تحقيق وپژوهش انجام شده ودر بخش بهنژادي در مورد اصلاح گياهان تحقيق وپژوهش انجام مي شود.

همچنين در اين ايستگاه بخش آفات وبيماريها نيز وجود دارد . که در کنار تحقيقات خود ، به ديگر پروژه ها ياري ميرسانند.