گزارش کارآموزی آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي

مطالب دیگر:
🔑دانلود پاورپوینت با موضوع آرايه ها و ساختارها🔑دانلود پاورپوینت با موضوع كيفيت سرويس چيست🔑دانلود پاورپوینت با موضوع مجازی سازی کارکردهای شبکه🔑دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های ATM🔑دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کلی ونحوه ایجاد یک سیستم عامل🔑دانلود پاورپوینت با موضوع آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن🔑دانلود پاورپوینت با موضوع اشعه ماوراء بنفش🔑دانلود پاورپوینت با موضوع پرخاشگری🔑مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه🔑مبانی نظری مهارت های زندگی و پروتکل آموزشی مهارت های زندگی🔑دانلود پاورپوینت با موضوع مکاتب عمده ژئوپلیتیک(نظریه های برجسته ژئوپلیتیکی)🔑دانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت مواد غذایی🔑دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها🔑دانلود پاورپوینت با موضوع قلم نوري🔑دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه نقد بنا(کليسای نوتردام)🔑دانلود پاورپوینت با موضوع نور هندسی🔑دانلود پاورپوینت با موضوع برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي🔑دانلود پاورپوینت با موضوع ماشین برداشت پنبه🔑فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای ناکارآمد🔑گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد
گزارش کارآموزی آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي|600643|lbt
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کارآموزی آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي را مشاهده می نمایید.

دانلود

رشته شيمي كاربردي

محل كارآموزي:

شركت پالايش نفت تهران

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 52

فهرست:

فصل اول- كليات

پيشگفتار

نكاتي درباره ايمني

فصل دوم - معرفي پالايشگاه تهران

1-2- معرفي پالايشگاه تهران

1-1-2- تاريخچه اي از پالايشگاه تهران

2-1-2- لزوم تصفيه نفت خام و آزمايش فرآورده هاي آن

2-2- معرفي دستگاه هاي اصلي پالايش

1-2-2- معرفي دستگاه تقطير در جو

2-2-2- معرفي دستگاه تقطير در خلاء

3-2-2- معرفي دستگاه تهيه گاز مايع

4-2-2- معرفي دستگاه كاهش گرانروي

5-2-2- معرفي دستگاه تبديل كاتاليستي

6-2-2- معرفي دستگاه توليد هيدروژن

7-2-2- معرفي دستگاه ايزوماكس

8-2-2- معرفي واحد روغنسازي

9-2-2- نحوه استخراج مواد روغني بوسيله حلالها

3-2- معرفي مجتمع كارخانجات روغن سازي پالايشگاه تهران

1-3-2- معرفي واحد تصفيه با حلال پروپان

2-3-2- معرفي واحد فورفورال

3-3-2- معرفي واحد موم گيري

4-3-2- واحد تصفيه با هيدروژن

4-2- معرفي سرويس هاي وابسته به پالايشگاه

تقسيم بندي قسمتهاي مختلف داخل آزمايشگاه و آزمايش هاي مربوطه

فصل سوم- كنترل

1-3- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي باز

2-3- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي بسته

3-3- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي بروش able

4-3- اندازه گيري ميزان فورفورال در مواد روغني

5-3- تست ميزان نفوذپذيري بري روي مواد نفتي

6-3- اندازه گيري نقطه نرمي قير

7-3- اندازه گيري فشار بخار در مواد نفتي

8-3- اندازه گيري گراويتي بر روي مواد نفتي

9-3- رنگ سنجي در مواد روغني

10-3- اندازه گيري ويسكازيته در مواد نفتي

11-3- اندازه گيري نقطه ريزش در مواد روغني

12-3- تقطير مواد نفتي

13-3- اندازه گيري نقطه انجماد بر روي سوخت جت

14-3- اندازه گيري ميزان خوردگي مواد نفتي

15-3- محاسبه ميزان اسيديته در مواد نفتي

16-3- محاسبه نقطه آنيلين در مواد نفتي

17-3- تست متيل اتيل كتون در مواد نفتي

18-3- اندازه گيري ميزان ضريب شكست در مواد روغني

19-3- اندازه گري درجه آرام سوزي بنزين (octan)

فصل چهارم- آزمايش هاي انجام شده بر روي آب

1-4- آزمايش هاي موجود بر روي آب صنعتي

1-1-4- اندازه گيري سختي كل در آب صنعتي

2-1-4- اندازه گيري T.D.S در آبهاي صنعتي

3-1-4- اندازه گيري سيليس در آبهاي صنعتي

4-1-4- اندازه گيري نالكو 354 در آبهاي صنعتي

5-1-4- اندازه گيري ميزان Cl- در آب صنعتي

6-1-4- اندازه گيري ميزان نمك در آب صنعتي

7-1-4- اندازه گيري قليائيت نمك در آب صنعتي

8-1-4- اندازه گيري pb در آب صنعتي

9-1-4- فسفات در آب صنعتي

10-1-4- ميزان اندازه گيري PH در آب صنعتي

2-4- آزمايش هاي متداول بر روي آب ترش

1-2-4- اندازه گيري ميزان دي گليكول آمين بر روي آب ترش (D.G.A)

2-2-4- اندازه گيري T.D.S و هدايت سنجي در آبهاي ترش

3-2-4- اندازه گيري ميزان H2S بر روي آب ترش واحد S.R.P

4-2-4- اندازه گيري آمونياك در آب ترش

5-2-4- اندازه گيري نمك در آب ترش

6-2-4- اندازه گيري PH در آب ترش

7-2-4- اندازه گيري نيتريت در آب ترش

8-2-4- اندازه گيري ميزان Fe در آب ترش

9-2-4- تست spent بر روي آب ترش

10-2-4- اندازه گيري قليائيت كل

11-2-4- اندازه گيري مركاپتان در آب ترش

فصل پنجم - ليست آزمايشهاي موجود در قسمتهاي ديگرآزمايشگاه

1-5- ليست آزمايشهاي گاز

2-5- ليست آزمايشهاي ويژه

3-5- ليست آزمايشهاي تجزيه